5: Welke rasgroep?


Rassen

Wanneer u heeft besloten tot een rashond blijft de moeilijke keuze tot welke rasgroep de hond zou moeten behoren. Elk ras heeft zijn eigen kenmerken, maar in het algemeen kunnen we stellen dat het betreffende ras de algemene trekken van de rasgroep in zich zal hebben. Dit maakt het gemakkelijker om in eerste instantie de keuze te maken tot welke rasgroep de hond zou moeten behoren. Onderstaand worden de verschillende rasgroepen besproken. In de rassen sectie kunt u zien welke rassen tot welke rasgroep behoren en kunt u per ras de beschrijving lezen en een foto bekijken. Overigens is de rasgroep indeling in Nederland anders dan in de ons omringende landen. Hou hier rekening mee wanneer u een buitenlandse tentoonstelling bezoekt. Vanaf 1 januari 2000 is de rasgroep indeling zoals deze hieronder wordt weergegeven ook veranderd. Er zijn nu in plaats van 9 rasgroepen 10 rasgroepen. Binnenkort worden hieronder de nieuwe rasgroepen ingedeeld.

Rasgroepen

Tegenwoordig worden de honden in Nederland in andere rasgroepen ingedeeld dan hieronder beschreven. Omdat blijkt dat toch veel mensen de oude rasgroepen beter herkennen houden wij de oude indeling aan, om te bekijken welke soort hond het beste qua aard bij u past. U kunt dan op shows gaan kijken en praten met fokkers.
In Nederland werden de rassen in de volgende rasgroepen ingedeeld:

  • Pinschers en Schnauzers
  • Lopende Honden en Dashonden
  • Staande Jachthonden, Spaniels en Retrievers
  • Keesachtigen en Poolhonden
  • Terriers
  • Dogachtigen
  • Windhonden
  • Gezelschapshonden
  • Herdershonden

Pinschers en schnauzers

De rasgroep Pinschers en Schnauzers is een kleine groep. Het voornaamste verschil tussen de Pinschers en Schnauzers ligt in de beharing. De Pinschers zijn over het algemeen (behalve de Affenpinscher) ruwharig. De overige Pinschers zijn gladharig en hebben een spitse snuit. Schnauzers zijn alle ruwharig en hebben een karakteristieke snor en baard.

Men kan in het algemeen stellen dat zowel de Pinschers als de Schnauzers waakzame honden zijn. Zeker de grotere typen (Riesenschnauzer, Dobermann) zijn zeer geschikt voor de africhting. De meeste Pinschers en Schnauzers hebben een consequente opvoeding nodig, om te voorkomen dat zij de baas zullen gaan spelen en onhandelbaar worden. De rassen zijn redelijk blafferig en fel.

Lopende Honden en Dashonden

Een rasgroep met uiteenlopende rassen qua uiterlijk, die gebruikt werden en worden voor de jacht. Tot de Lopende Honden behoren honden die het wild achtervolgen om het zelf te overmeesteren of om het te beletten weg te lopen en derhalve de jager in de gelegenheid te stellen te doden. Lopende Honden worden ook wel Brakken genoemd. Brakken jagen met de neus op de grond om het spoor te zoeken en zullen hierbij voortdurend blaffen.

De honden die tot deze groep behoren zijn niet vechtlustig, meestal zacht en zeer aanhankelijk voor eigen mensen en kinderen. Het zijn geen waakhonden. De meeste rassen binnen deze groep hebben veel lichaamsbeweging nodig. De rassen behorende tot deze rasgroep zijn minder goed te trainen (anders dan voor de jacht) dan de Staande Honden, Spaniels en Retrievers. Dit wordt veroorzaakt door hun afwijkende gedrag. De Lopende Honden gaan het wild achterna en hebben hierbij minder contact met de jager.

De beharing verschilt binnen deze groep per ras. Zowel kort-, middel, en langharige varianten komen voor alsmede ruwharige.

De Staande Honden, Spaniels en Retrievers

Zijn ook jachthonden, die een geheel andere manier van jagen hebben dan de hiervoor besproken Lopende Honden en Dashonden. In eerste instantie werd het gedrag dat deze honden vertonen als ongewenst beschouwd. Volgens vroege opvattingen moesten jachthonden blaffend achter wild aangaan. Later erkende men echter het nut van deze andere - stillere - manier van jagen. De meeste rassen uit deze rasgroep zijn ontstaan uit Lopende Honden. De Staande Honden sporen in het algemeen wild op, blijven staan en zullen pas op commando opstoten en apporteren. Rassen behorend tot deze groep zullen een veel nauwer contact met de jager hebben en zijn daarom gemakkelijk af te richten. Spaniels hebben meer de neiging om geluid te maken bij de jacht. De Retrievers wachten rustig bij de jager tot het schot is gelost en zullen daarna op commando apporteren. De meeste Retrievers zijn uitstekende zwemmers.

Bijna alle rassen behorend tot deze groep zijn vriendelijk en actief. Zij zijn redelijk gemakkelijk te trainen, hoewel sommige rassen iets eigenwijs zijn (o.a. Cocker Spaniels). Meestal zijn deze rassen erg lief voor kinderen.

Alle beharingssoorten komen voor in deze rasgroep.

Keesachtigen en poolhonden

De rasgroep Keesachtigen en Poolhonden werden vroeger als manusje van alles gebruikt. Deze rassen moesten hoeden, trekken, waken en jagen. Daarnaast hadden sommigen ook een taak om mensen warm te houden tijdens de trek. Reeds vroeger leefden deze honden in nauw contact met mensen, hetgeen bij de meeste huidige rassen nog steeds resulteert in aanhankelijke honden die graag bij de mens vertoeven. Het zijn vaak harde werkers. De Poolhonden hebben meer "wolvenbloed" dan de Keeshonden.
De Keeshonden zijn blafferiger en waakzamer dan de Poolhonden. Zij zijn iets geschikter als waakhond.

De Keesachtigen en Poolhonden zijn zwaar behaard, met uitstaande vacht en dichte wollige ondervacht. De meeste rassen hebben een zwaar skelet, vrij vierkante snuit, dikke rechtopstaande oren en een behaarde krulstaart die over de rug gedragen wordt.

Keesachtigen en Poolhonden zijn actieve honden, erg alert en gesteld op gezelschap. Meestal zijn de rassen wantrouwend jegens vreemden.

Terriërs

De Terriërs werden oorspronkelijk gebruikt voor het werken onder de grond. De naam Terriër is afgeleid van het Latijnse woord "terra" (=aarde). Deze rassen moesten onder de grond dassen en vossen uit hun holen drijven. Ook werden Terriërs gebruikt om kleine knaagdieren te verdelgen.

Van sommige Terriërs wordt de staart gecoupeerd. Dit werd oorspronkelijk gedaan omdat de jagers de staart van de hond beetpakten wanneer de honden aan het werk waren.

Terriërs zijn zeer actieve en felle honden. Meestal zijn deze honden zelfstandig en hebben een goed uithoudingsvermogen. Terriërs zijn lief voor kinderen maar kunnen fel uithalen naar andere honden en gaan een robbertje vechten niet uit de weg. Ze zijn niet erg gehoorzaam en dienen met consequente hand te worden opgevoed.

Diverse beharingsvarianten komen voor. Vooral de draadharige varianten hebben veel verzorging nodig. De meeste rassen dienen getrimd te worden, hetgeen aardig in de papieren kan lopen.

Dogachtigen

Dogachtigen hebben met elkaar gemeen dat zij een flink beendergestel hebben en veelal een brede schedel met korte snuit. Zij zijn machtig in voorkomen en hebben vaak veel ruimte nodig. Doggen werden in de Oudheid door legers gebruikt als hulptroepen bij de gevechten. Ook de Romeinse Doggen (Molossers) werden gebruikt om tegen soortgenoten en roofdieren te vechten.

Dogachtigen hebben een natuurlijke aanleg om de bewaken. Deze rassen zijn erg aan mensen gehecht en gaan voor hen door het vuur. Dogachtigen zijn redelijk goed te trainen hoewel sommigen erg eigenwijs kunnen zijn. Geduld is noodzakelijk bij de training! De meeste Dogachtigen zijn erg lief voor kinderen, ondanks hun grootte. Voorts kunnen we stellen dat Dogachtigen rustige, stille en zelfverzekerde honden zijn.

Windhonden

De rassen die tot de rasgroep Windhonden behoren zijn oorspronkelijk ook jachthonden. Er zijn Windhonden die jagen op "gezicht" en niet met de neus. Zij komen pas in actie wanneer zij het wild kunnen zien. Deze rassen hebben derhalve een lange en sierlijke hals gemeen. Bovendien kunnen deze rassen tot hoge snelheden komen. Er zijn ook enkele Windhonden die wél met de neus jagen. Over het algemeen zijn dit de honden met staande oren. Zij zijn half Lopende Honden, half Windhonden.

De meeste Windhonden gaan snel achter kleine bewegende dingen of dieren aan. De Windhonden maken geen geluid bij de jacht. Het zijn over het algemeen ook in huis stille honden.

Qua uiterlijk lijken de windhonden op elkaar door hun sierlijke, hoogbenige bouw met opgetrokken buik en lange staart die vaak tussen de benen hangt.

Windhonden zijn waardige, stille honden met doordringende blik. Zij zijn niet erg geschikt voor africhting, anders dan voor de renbaan. Hou rekening met de jachtpassie. Windhonden zijn aanhankelijk en meestal niet waaks. Hou rekening met het feit dat Windhonden erg veel beweging nodig hebben.

Gezelschapshonden

De Gezelschapshonden is een bonte groep rashonden. Vroeger werden deze honden wel dameshondjes of schoothondjes genoemd. Dit is echter geheel onjuist, omdat de honden van deze rasgroep heel wat meer in hun mars hebben dan "op schoot liggen"! Wel moet gezegd worden dat de meeste honden van deze groep erg op gezelschap gesteld zijn. Door hun uiteenlopende oorsprong kan geen algemeen beeld gegeven worden van deze rassen. De enige overeenkomst is het geringe formaat. Alle beharingsvarianten komen voor.

Herdershonden

De Herdershonden is een groep die is ontstaan uit honden die bij het vee werkten. Deze rasgroep is erg groot, omdat ieder land zijn eigen hond had om met het vee te werken. We onderscheiden berghonden (kuddebewakers) en herdershonden (ook wel schepershonden genoemd). Beide groepen hebben een andere karakterstructuur.

De kuddebewakers werkten in eenzame gebieden en moesten de kudden beschermen tegen roofdieren en dieven. Tevens dienden deze honden ervoor te zorgen dat de kudde bij elkaar bleef. Zij waren gewend te werken in moeilijke omstandigheden. De meeste kuddebewakers hebben Doggenbloed in zich. Omdat de kuddedrijvers zelfstandig werkten hebben zij een consequente en strakke hand nodig bij de opvoeding.

De herdershonden werkten niet zelfstandig zoals de kuddedrijvers. Herdershonden zijn iets zachter in karakter dan de veedrijvers. Zij zijn intelligent en actief en kunnen goed getraind worden, voor verschillende doeleinden.

Rassen behorend tot deze groep zijn over het algemeen goed te trainen. Zij zijn actief, alert en zeer op de baas gericht.

Alle beharingsvarianten komen voor in deze rasgroep.

Conclusie

Naar welke rasgroep uw voorkeur uitgaat is in de eerste plaats persoonlijk en afhankelijk van de activiteiten die u met uw hond zal willen ondernemen (jacht, tentoonstelling, renbaan), en de gewenste karakterstructuur (waakhond, allemansvriend). Vrijwel elke grootte en beharingsstructuur komt voor in iedere rasgroep, met uitzondering van de Gezelschapshonden, die klein van stuk zijn. Bovenstaande informatie per rasgroep is bedoeld om u een idee te geven van de algemene trekken en u aanwijzingen te geven in welke rasgroep u waarschijnlijk zult slagen.

Terug naar boven
Nieuwsbrief Doggy.net

De nieuwsbrief is onlangs compleet vernieuwd (bekijk hier de laatste nieuwsbrieven). Via de nieuwsbrief houden we je o.a. op de hoogte van de laatst toegevoegde puppy's, Doggynet nieuws, kortingsacties en tips. Meld je snel en eenvoudig aan door op de knop 'Schrijf je in' te klikken.

Schrijf je in
Over Doggy.net

Doggy.net bemiddelt bij de verkoop van puppy’s en honden uit een goed nest! Wij doen ons uiterste best om alleen advertenties van serieuze en geregistreerde kennels te plaatsen. Daardoor kunt u in goed vertrouwen de beste keuze maken voor een gezonde en sociale viervoetige vriend die aan alle eisen voldoet. Zo leveren we samen een bijdrage aan betere fok- en leefomstandigheden van gezonde puppy’s.